תפקיד1-3 שנים3-5 שניםמעל 5 שנים
מהנדס אזרחי  בביצוע12,000-1700035,000-45,00045,000-55,000
מנהל עבודה בבניין8,000-12,00015,000-17,00017,000-27,000
מהנדס ביצוע10,000-13,00015,000-22,00023,000-30,000
מנהל פרויקטים18,000-25,00028,000-37,00030,000-40,000
מנהל אזור27,000-35,00028,000-40,00035,000-50,000
מנהל הנדסה/מהנדס חברה/סמנכ"ל הנדסה35,000-37,00040,000-50,00050,000-75,000
מהנדס מכונות18,000-25,00025,000-30,00030,000-40,000
מהנדס מפעל18,000-25,00025,000-30,00027,000-40,000
מהנדס ייצור11,000-17,00015,000-19,00020,000-30,000
NPI13,000-16,00015,000-19,00020,000-30,000
מהנדס אחזקה8,000-12,00014,000-16,00016,000-19,000
מהנדס חשמל10,000-12,00012,000-15,00015,000-20,000
מהנדס חשמל תשתיות מבנה8,500-14,0009,000-15,00015,000-17,000
מהנדס חשמל תשתיות (חשמל רחוב/תעשיה)9,000-15,00010,000-16,00016,000-25,000
מהנדס חשמל בייצור8,500-12,00011,000-18,00018,000-26,000