מדיניות הפרטיות הגלובלית של ManpowerGroup

 

תאריך תחולה: 1 בדצמבר 2015

אנו בחברת ManpowerGroup ובכל החברות הבנות והחברות המסונפות שלנו המופיעות ברשימה הבאה ('ManpowerGroup'), אנו מכבדים כל חשש בנוגע לפרטיותך. מדיניות הפרטיות הגלובלית חלה על (1) מועמדים למשרות, (2) עמיתים שלנו שאנו מציעים או מציבים אצל לקוחותינו או יחידים שאנו מגישים להם שירותי שינוי קריירה, (3) משתמשים של אתרי האינטרנט והיישומים ברשימה הבאה ('האתרים'), וכן (4) נציגים של לקוחותינו וספקינו. מדיניות זו אינה חלה על עובדי המטה ועובדי החברה במדינות שונות שהם עובדים המועסקים בידי ManpowerGroup ועובדים ישירות עבורה ולא ישירות עבור לקוח של ManpowerGroup.

המדיניות מתארת את סוגי המידע האישי שאנו אוספים, אופן השימוש שלנו במידע, הגורמים שאתם אנו משתפים את המידע והזכויות ואפשרויות הבחירה העומדות לרשות יחידים בנוגע לשימוש הנעשה במידע שלהם. נוסף לכך, אנו מתארים את האמצעים הננקטים כדי להגן על ולאבטח את המידע ומסבירים כיצד תוכל לפנות אלינו בנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו וכדי לממש את זכויותיך. נוהלי הפרטיות שלנו אינם זהים בכל המדינות שאנו פועלים בהן, וזאת במטרה לשקף את השיטות המקובלות ואת דרישות החוק ברמה המקומית.

המידע שאנו אוספים

אנו אוספים מידע אישי לגביך בדרכים שונות – לדוגמה: דרך האתרים וערוצי הרשתות החברתיות שלנו; באירועים שאנו עורכים ודרך הטלפון והפקס; באמצעות מועמדויות למשרות ובהקשר של גיוס אישי; וכן בהקשר של קשרי הגומלין שאנו מקיימים עם לקוחות וספקים. אנו עשויים לאסוף מידע אישי מהסוגים הבאים (ככל שמתיר החוק המקומי):

 • פרטי קשר (כגון שם, כתובת דואר, כתובת דוא"ל ומספר טלפון);
 • שם משתמש וסיסמה, כשאתה נרשם באתרים שלנו;
 • פרטי תשלום (כגון מספר כרטיס תשלום, תאריך תפוגה, מספר אישור או קוד אבטחה);
 • מידע שאתה מספק על חברים או אנשים אחרים שאתה מעוניין כי ניצור אתם קשר; וכן
 • פרטים אחרים שאתה עשוי לספק לנו, כמו, לדוגמה, באמצעות סקרים או התכונה 'צור קשר' באתרים שלנו.

נוסף לכך, אם אתה עמית או מועמד למשרה והגשת מועמדות או יצרת חשבון כדי להגיש מועמדות למשרה, אנו עשויים לאסוף עליך מידע אישי מהסוגים הבאים (ככל שמתיר החוק המקומי):

 • היסטוריית תעסוקה והשכלה;
 • כישורי שפה ומיומנויות אחרות הקשורות במשרה;
 • מס' תעודת זהות או מספר זיהוי ממשלתי אחר;
 • תאריך לידה;
 • מין;
 • פרטי חשבון בנק;
 • מעמד אזרחי ואישורי עבודה;
 • מידע על מוגבלויות ובעיות בריאות;
 • תוצאות של בדיקות סמים ובדיקות רקע אחרות (כולל רישום פלילי);
 • מידע על הטבות;
 • מידע הקשור במיסוי;
 • מידע מטעם ממליצים; וכן
 • מידע הנכלל בקורות החיים שלך, מידע שתספק לגבי תחומי העניין של בנושאי קריירה ופרטים אחרים לגבי התאמתך או הסמכתך להעסקה.

נוסף לכך, אנו עשויים לאסוף מידע שתספק לנו לגבי יחידים אחרים, כגון פרטים על אנשי קשר לשעת חירום.

מידע הנאסף באמצעים אוטומטיים

כאשר אתה מבקר באתרים שלנו, אנו עשויים לאסוף פרטים מסוימים באמצעים אוטומטיים, כגון קובצי Cookie, משואות אינטרנט ויומנים של שרתי אינטרנט. סוגי המידע שאנו עשויים לאסוף באמצעים אלה כוללים כתובת IP, מזהה התקן ייחודי, מאפייני דפדפן, מאפייני התקן, פרטי מערכת ההפעלה, העדפות שפה, כתובות אינטרנט מפנות, מידע על הפעולות שבוצעו באתרינו, תאריכים ושעות של הביקורים באתרינו ונתונים סטטיסטיים אחרים על השימוש. קובץ Cookie הוא קובץ שהאתרים שלנו שולחים למחשב של המבקר או התקן אחר המחובר לאינטרנט, כדי לאפשר זיהוי ייחודי של הדפדפן של אותו מבקר או כדי לאחסן מידע או הגדרות בדפדפן. משואת אינטרנט, הקרויה גם 'תג אינטרנט', 'תג פיקסל' או 'GIF שקוף' מקשרת דפי אינטרנט לשרתי אינטרנט ולקובצי ה-Cookie שלהם ומשמשת להעברת המידע הנאסף באמצעות קובצי ה-Cookie בחזרה לשרת אינטרנט. באמצעות שיטות אוטומטיות אלה לאיסוף מידע, אנו עשויים להשיג 'נתוני זרם הקלקות', דהיינו יומן המתאר את הקישורים ופריטי תוכן אחרים שהמבקר לחץ עליהם תוך כדי גלישה באתר אינטרנט. תוך כדי הגלישה של המבקר באתר, אנו עשויים לתעד את הפעולות שהוא מבצע ולאחסן אותן. אנו מקשרים בין מרכיבי נתונים מסוימים שאספנו באמצעים אוטומטיים, כגון פרטי הדפדפן שלך, לבין פרטים אחרים שהשגנו לגביך, כדי שנוכל לדעת, לדוגמה, אם פתחת הודעת דוא"ל מסוימת ששלחנו אליך. הדפדפן שלך עשוי לכלול הסברים כיצד לקבל התרעה כאשר מתקבלים במחשב קובצי Cookie מסוגים מסוימים, או כיצד להגביל או להשבית סוגים מסוימים של קובצי Cookie. עם זאת, עליך לזכור כי ללא קובצי Cookie, ייתכן שלא תוכל להשתמש בכל התכונות הקיימות באתרים שלנו. ככל שהדבר מתחייב על פי החוק החל, אנו נפנה אליך לקבלת הסכמתך לפני שנאסוף עליך מידע אישי באמצעות קובצי Cookie או אמצעים אוטומטיים דומים.

גם ספקים חיצוניים של יישומים, כלים, יישומונים ותוספים של צדדים שלישיים באתרים שלנו, כגון כלי שיתוף ברשתות חברתיות, עשויים להשתמש באמצעים אוטומטיים כדי לאסוף מידע בנוגע לפעילותך ההדדית עם אותן תכונות. מידע זה נאסף במישרין על ידי ספקי התכונות האמורות וכפוף למדיניות או הודעות הפרטיות של אותם ספקים. בכפוף לחוק החל, קבוצת ManpowerGroup אינה נושאת באחריות לנוהלי המידע של אותם ספקים.

כיצד אנו משתמשים במידע הנאסף

אנו משתמשים במידע המתואר לעיל לביצוע הפעילויות הבאות (ככל שמתיר החוק המקומי):

 • הספקת פתרונות כוח עבודה וחיבור בין אנשים לעבודות;
 • יצירה וניהול של חשבונות מקוונים;
 • עיבוד תשלומים;
 • ניהול קשרינו עם לקוחות וספקים;
 • שליחת חומרים פרסומיים, התרעות בנוגע למשרות פנויות וסוגים נוספים של תכתובת;
 • תקשורת לגבי אירועים מיוחדים, מבצעים, תוכניות, הצעות, סקרים, תחרויות וחקר שווקים וניהול ההשתתפות בהם;
 • תגובה לפניות ולבירורים של יחידים;
 • הפעלה, הערכה ושיפור של עסקינו (כולל ניתוח, פיתוח ושיפור של השירותים שלנו; ניהול התקשורת שלנו; ניתוח נתונים, ניהול חשבונות, ביקורות ופונקציות פנימיות אחרות);
 • הגנה מפני הונאות, וכן כולל זיהוי וניסיונות למנוע פעילויות בלתי חוקיות אחרות או תביעות וחבויות אחרות; וכן
 • עמידה בדרישות החוק, תקני תעשייה ישימים, התחייבויות חוזיות ועקרונות מדיניות שלנו, וכן אכיפתם.

מלבד הפעילויות המנויות לעיל, אם אתה עמית או מועמד למשרה והגשת מועמדות או יצרת חשבון כדי להגיש מועמדות למשרה, כפי שמתיר החוק המקומי, אנו עושים שימוש במידע המתואר במדיניות הפרטיות הגלובלית כדי:

 • לספק לך הזדמנויות תעסוקה ועבודה;
 • לספק לך שירותי כוח אדם, כולל ניהול של תוכניות הטבות, שכר, ניהול ביצועים ונקיטת אמצעים משמעתיים;
 • לספק לך שירותים נוספים, כגון הכשרה, ייעוץ קריירה ושירותי שינוי קריירה;
 • להעריך את מידת התאמתך להיחשב מועמד להעסקה ואת כישוריך להיחשב עמית לתפקידים שונים; וכן
 • לבצע פעולות של ניתוח נתונים, כגון: (א) ניתוח מאגר המועמדים להעסקה והעמיתים שלנו; (ב) הערכת ביצועים ויכולות אישיים, כולל דירוג של מיומנויות הקשורות בעבודה; (ג) זיהוי פערי מיומנות או אי מיומנות; (ד) שימוש במידע כדי להתאים יחידים להזדמנויות פוטנציאליות; וכן (ה) ניתוח נתונים מערוצי גיוס (מגמות בכל הנוגע לנוהלי גיוס).

אנו עשויים להשתמש במידע גם בדרכים אחרות, שעליהן נספק לך הודעה ספציפית בעת האיסוף או לפניו.

נוסף לכך, אנו משתמשים במידע הנאסף באמצעות קובצי Cookie, משואות אינטרנט, פיקסלים, יומנים של שרתי אינטרנט ואמצעים אוטומטיים אחרים למטרות כמו (א) התאמה אישית של השימוש שעושה המבקר באתרים שלנו; (ב) הספקת תוכן מותאם במיוחד לתחומי העניין של המשתמש ולאופן שבו מבקרים משתמשים באתרים שלנו; וכן (ג) ניהול האתרים שלנו והיבטים אחרים של עסקי החברה. ככל הדבר מתחייב על פי החוק החל, אנו נפנה אליך לקבלת הסכמתך לפני שנאסוף עליך מידע באמצעות קובצי Cookie או אמצעים אוטומטיים דומים.

באתרים שלנו אנו נעזרים גם בשירותי אנליטיקה של גורמים חיצוניים, כגון Google Analytics ו-Adobe Omniture. אותם ספקים של שירותי אנליטיקה נעזרים בטכנולוגיות כמו קובצי Cookie, יומנים של שרתי אינטרנט ומשואות אינטרנט כדי לסייע לנו בניתוח האופן שבו אתה עושה שימוש באתרינו. אנו עשויים לשתף את המידע הנאסף באמצעים אלה (כולל כתובת IP) עם אותם ספקים של שירותי אנליטיקה או גורמים חיצוניים רלוונטיים המשתמשים במידע, לדוגמה, כדי להעריך את השימוש באתרים. כדי לברר פרטים נוספים על שירותי האנליטיקה האמורים וכיצד לבטל את הסכמתך לאיסוף המידע, בקר באתרים הבאים או בכל אתר אחר הכלול בנספחים הייחודיים למדינות:

Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Adobe Analytics: http://www.adobe.com/privacy/analytics.html#1

פרסום המבוסס על תחומי עניין

באתרים שלנו, אנו עשויים לאסוף מידע על פעילויותיך המקוונות במטרה לספק לך מודעות על מוצרים ושירותים בהתאמה מיוחדת לתחומי העניין האישיים שלך. נוסף לכך, אנו עשויים להשיג מידע למטרות אלה גם מאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים שהמודעות שלנו מוצגות בהם. סעיף זה במדיניות הפרטיות הגלובליות שלנו מכיל פרטים והסברים על אפשרויות הבחירה העומדות לרשותך וכיצד לממש אותן.

ייתכן שתראה מודעות באתרי אינטרנט אחרים, כיוון שאנו מעסיקים רשתות פרסום חיצוניות. באמצעות אותן רשתות פרסום, אנו יכולים לכוון את המסרים שלנו למשתמשים באמצעות כלים דמוגרפיים, המבוססים על תחומי עניין, וכלים הקשריים. באמצעות רשתות הפרסום, אנו יכולים לעקוב אחר הפעילויות המקוונות שלך לאורך זמן על ידי איסוף מידע באמצעים אוטומטיים – ובין השאר, באמצעות קובצי Cookie של צדדים שלישיים, יומנים של שרתי אינטרנט, פיקסלים ומשואות אינטרנט. אותן רשתות נעזרות במידע הזה כדי להציג לך מודעות שעשויות להתאים לתחומי העניין האישיים שלך. המידע שרשתות הפרסום שלנו עשויות לאסוף בשמנו כולל נתונים על הביקורים שלך באתרי אינטרנט המציגים פרסומות של ManpowerGroup, כגון הדפים או המודעות שאתה מעניין בהם והפעולות שאתה מבצע באותם אתרים. איסוף הנתונים מתבצע הן באתרים שלנו והן באתרי אינטרנט של גורמים חיצוניים המשתתפים באותן רשתות מודעות. תהליך זה גם מסייע לנו לעקוב אחר יעילות מאמצי השיווק שלנו. כדי לברר כיצד לבטל את הסכמתך לפרסום המבוסס על תחומי עניין דרך רשתות מודעות, בקר בכתובת http://www.aboutads.info/choices/. ככל שהדבר מתחייב על פי החוק החל, אנו נפנה אליך לקבלת הסכמתך לפני שנשתמש במידע שלך לפרסום המבוסס על תחומי עניין.

האתרים שלנו אינם בנויים להגיב לאיתות 'נא לא לעקוב' מצד דפדפני אינטרנט.

המידע שאנו משתפים עם אחרים

אנו איננו חושפים את המידע האישי הנאסף עליך, למעט כמפורט במדיניות הפרטיות הגלובלית או בהודעות נפרדות שאנו מספקים בהקשר עם פעילויות ספציפיות. אנו משתפים מידע אישי עם ספקים המגישים שירותים בשמנו, בהתאם להנחיותינו. איננו מאשרים לאותם ספקים להשתמש במידע או לחשוף אותו, למעט כנדרש לביצוע השירותים בשמנו או כדי לעמוד בדרישות החוק. ייתכן שנשתף את המידע האישי שלך גם (א) עם חברות בנות וחברות מסונפות שלנו; (ב) אם אתה מועמד למשרה, עם לקוחות המזמנים הזדמנויות תעסוקה או המביעים עניין בהשמת מועמדים מטעמנו; וכן (ג) עם גורמים אחרים שאתם אנו מקיימים קשרי עבודה, כגון יועצי השמה וקבלני משנה – וכל זאת במטרה למצוא לך משרה.

נוסף לכך, אנו עשויים לחשוף מידע לגביך (א) אם נידרש לעשות כן על פי חוק או במסגרת של הליך משפטי; (ב) בפני רשויות אכיפה או פקידי ממשל אחר, על סמך בקשה לגילוי פרטים מכוח החוק; וכן (ג) אם נהיה סבורים כי הדבר נחוץ או מתבקש כדי למנוע נזק גופני או הפסד כספי או בהקשר עם חקירה של חשד להונאה או פעילות בלתי חוקית. נוסף לכך, אנו שומרים על הזכות להעביר מידע אישי שיש לנו עליך אם נמכור או נעביר את עסקינו או את נכסי החברה, באופן מלא או חלקי, כולל במקרה של ארגון מחדש, פירוק או חיסול.

המידע הנאסף באמצעות תוספים ויישומונים של צדדים שלישיים באתרים (כגון מידע בנוגע לשימושך בכלי שיתוף ברשת חברתית), נאסף במישרין על ידי הספקים של אותם תוספים ויישומונים. אותו מידע כפוף למדיניות הפרטיות של ספקי התוספים והיישומונים האמורים, ו-ManpowerGroup אינה נושא באחריות לנוהלי המידע של גורמים אלה.

זכויותיך ואפשרויות הבחירה שלך

אנו מציעים לך אפשרויות בחירה מסוימות בהקשר עם המידע האישי שאנו אוספים עליך והאופן שבו אנו מתקשרים עמך. כדי לעדכן את העדפותיך, לבקש מאתנו להסיר את המידע שלך מרשימות הדיוור שלנו, לממש את זכויותיך או להגיש בקשה, צור עמנו קשר לפי ההסברים המובאים בסעיף 'כיצד ניתן ליצור אתנו קשר' במדיניות הפרטיות הגלובלית. ככל שהדבר מותר על פי החוק החל במקום השיפוט שלך, תוכל לבקש גישה למידע הפרטי שלך שאותו אנו מנהלים או לבקש שנתקן, נערוך, מחק או נחסום את המידע, וזאת על ידי פנייה אלינו כמפורט להלן. כאשר הדבר מותר על פי החוק, אתה רשאי בכל עת לבטל הסכמה שנתת לנו בעבר או להתנגד מטעמים שבחוק לעיבוד המידע האישי שלך, ובמקרה כזה נחיל את העדפותיך מאותו מועד ואילך.

כדי לברר כיצד תוכל לבטל את הסכמתך לפרסום המבוסס על תחומי עניין דרך רשתות מודעות, בקר בדף ביטול הסכמת צרכן בכתובת http://www.aboutads.info/choices/.

העברות נתונים

אנו מעבירים את המידע האישי שאנו אוספים עליך גם למדינות שמחוץ לאלה שבהן נאסף המידע במקור. ייתכן שבאותן מדינות החוקים להגנת נתונים אינם חלים כפי שהם חלים במדינה שבה סיפקת את המידע. כאשר נעביר מידע שלך למדינות אחרות, אנו נגן על אותו מידע כמתואר במדיניות הפרטיות הגלובלית.

כיצד אנו מגנים על מידע אישי

אנו נוקטים אמצעי הגנה מנהליים, טכניים ופיזיים במטרה להגן על המידע האישי שאתה מספק לנו מפני השמדה, אובדן, שינוי, גישה, חשיפה או שימוש לא מכוונים, בלתי חוקיים או לא מורשים.

קישורים לאתרים, יישומים ושירותים של צד שלישי

לנוחותך ולידיעתך, האתרים שלנו עשויים להציע קישורים לאתרים, יישומים ושירותים של צדדים שלישיים שהפעלתם נתונה בידי חברות שאינן מסונפות ל-ManpowerGroup. ייתכן שבאותן חברות קיימות הודעות או הנחיות מדיניות משל עצמן בנושאי פרטיות, ואנו ממליצים בחום שתעיין בהן. איננו נושאים באחריות לנוהלי הפרטיות של אף אתר, יישום או שירות שאינם של ManpowerGroup.

עדכונים במדיניות הפרטיות הגלובלית שלנו

מדיניות הפרטיות הגלובלית (על נספחיה השונים) עשויה להתעדכן מעת לעת כדי לשקף שינויים בנוהלי המידע האישי שלנו. אנו ניידע אותך על שינויים משמעותיים באמצעות הודעה בולטת באתרים שלנו, ובראש מסמך המדיניות המתאים יצוין תאריך העדכון האחרון שלו.

כיצד ניתן ליצור אתנו קשר

בכל שאלה או הערה לגבי מדיניות הפרטיות הגלובלית, או אם תרצה לממש את זכויותיך או לבקש כי נעדכן מידע שברשותנו לגבי העדפותיך, כתוב אל:

ManpowerGroup Inc.

Attn: General Counsel

100 Manpower Place

Milwaukee, WI 53212